سفارش کتاب فارسیimg221

img326

    ،
دوستان

سپاسگزارم اگر برای تبلیغ و کمک به فروش کتاب های کلاس اوّل فارسی ام، لطف کرده و به انجمن فرهنگی و یا کلاس  های فارسی شهرتان عرضه و پیشنهاد کنید .این کتابها برگزیده ای از چندین کتاب فارسی اوّل هستند وازگونه گرایش دینی، نژادی و سیاسی بری میباشند.  چندین صفحه نیز نوشتار جدیدی از خودم میباشد که سعی بر آشنا شدن نوآموزان با کارهای دستی ایران، و آیین های ملّی نموده ام
تدریس این کتاب ها به قدری ساده است که هر پدر و مادر ایرانی در دور افتاده ترین نقاط جهان میتواند بدون معلّم، خودش به فرزندش آنها را تدریس کند
.
قیمت این دو کتاب که لازم و ملزوم یکدیگرند، ۳۸$ به اضافه هزینه پست
.اگر دوستان این کتاب ها را به صورت سفید و سیاه بخواهند، قیمت به مراتب پایین تر است

برای سفارش کتاب ها میتوانید برای من آدرس خود راهمراه با تعداد کتابها ایمیل بفرمایید، و یا روی فیسبوک با من تماس بگیرید
با امید بالندگی و سرفرازی نسل ایرانی در خارج از کشور
با امید دوستی و یاری همگی،
آذین شریفی

FaceBook: Learn Farsi Columbus

Email Address: AzinSharifi@learnfarsi-persian.com

Reading Book ISBN: 978-1-4951-7937-2 51700

Writing Book ISBN: 978-1-4951-7937-5 52100

img432A-ISPN img313-ISPN

نمونه  ای از صفحات دوکتاب

img222a img223 img231 img232 img282 img283 img294 img295A img296 img299 img300img310img303img332 img336 img350 img351 img366b img410 img411 img413b